Gilla och följ oss på Facebook


Gilla och dela det vi gör, gilla vår supportsida så missar du inga av våra upptåg nere på Gotland men även till viss del uppe på fastlandet då vi har medlemmar där också.

Önskar någon från massmedia eller liknande ha bilder eller texter från vår hemsida eller Facebook krävs det tillstånd från någon ur 6 Fysste, Du kan ansöka om material här   <Önskar medialt innehåll>